Engagera dina anställda i förändringsarbetet

Länge gjorde jag misstaget att enbart själv syssla med förbättringsarbetet. Jag ville få ut maximal produktion av mina anställda och därför förlades allt effektiviseringsarbete till kvällstid och helger då tryckpersonalen var hemma och vilade. Jag arbetade alltså ensam med att komma på och genomföra effektiviseringar. En sådan effektivisering var vår upphängning av färdigtryckta kläder, vajrar som satt fast i innertaket. Det var en provisorisk lösning som blev permanent när jag fick för mycket annat att göra. En dag när vi hade extra många tröjor att trycka blev det för hög belastning på vajern och innertaket rasade in över hela produktionslinan. ”Jag visste att det skulle hända! Jag visste det!” utbröt en anställd upphetsat. Kanske inte det första man vill höra när produktionen står still och halva lokalen behöver renoveras. Det visade sig att personen på sitt förra jobb på en rivningsfirma hade just ansvaret för att riva innertak. Han hade bra koll på hur mycket det tålde och vad man skulle göra för att riva ner det. Han såg det dock inte som sin sak att berätta det för sin nuvarande chef. Han tänkte att ”Tore fixar nog det där som han brukar göra”. Först blev jag arg för att han inte sagt något till mig men sen insåg jag att här fanns en resurs som jag varit dålig på att utnyttja. Killen satt ju faktiskt inne med kunskaper som jag kunde ha nytta av. Kanske hade han även andra idéer som kunde vara lönsamma.

Efter det började jag engagera mina anställda i förändringsarbetet. Jag konfererade med dem innan jag förbättrade något och jag lät dem vara med när jag genomförde det. På så vis lyckades jag få fram väldigt bra idéer och undvek att göra flera grova misstag. Jag märkte också att stämningen blev bättre. När de anställda fick vara med och påverka känndes det som att dom tog mer ansvar för produktionen. Min stora oro över produktionsbortfall visade sig vara obefogad. Det bättre sättet att arbeta på gjorde att vi effektiviserade produktionen och fick iväg tröjorna i tid trots lite färre trycktimmar från de anställdas sida.
Dessutom slapp jag bära bord och sätta upp tunga hyllor ensam.

Läs mer: Löneslavsproblem som vi företagare slipper ->

Om

Tore Friskopp, Civilingenjör, svensk entreprenör bosatt på Malta. Startade mitt första bolag vid 17 års ålder och driver idag contentföretaget Topcontent. Förutom att driva affärer älskar jag att gå till gymmet, spela squash, läsa biografier och simma i medelhavet (som jag har precis utanför fönstret).

2 kommentarer

Leave a Comment.