Hur du i excel begränsar ett uträknat värde i en cell

Ibland har man en stor tabell med uträkningar och vill begränsa det högsta tillåtna uträknade värdet. Det kan t.ex. vara värdet på breakeven i en tabell med resultat vid olika volymer.

Begränsningen görs enkelt genom att använda sig av excels MIN-funktion. MIN-funktionen visar det lägsta värdet av angivna celler eller inmatade värden.

T.ex:

=MIN(10000;A1:A16)

Cellen ovan kommer att visa det lägsta värdet i av värdena i spannet A1 till A16 och siffran 10000. Om samtliga värden i spannet A1-A16 är över 10000 kommer det alltså stå 10000 i cellen.

Det går även bra att skriva formler och ange celler  istället för ett spann.

T.ex:

=MIN(A26*$B$19*$B$18;B$17)

I rutan B17 har jag angivit ett maxvärde (t.ex 35000) som jag inte vill att min formel A26*$B$19*$B$18 ska överstiga.  MIN-funktionen kommer i det här fallet att skriva ut formelns resultat ifall resultatet är lägre än värdet i cell B17.

Så enkelt begränsar man det kalkylerade värdet i en cell.

Om du vill begränsa värdet nedåt kan du använda dig av MAX-funktionen på samma sätt.

Om

Tore Friskopp, Civilingenjör, svensk entreprenör bosatt på Malta. Startade mitt första bolag vid 17 års ålder och driver idag contentföretaget Topcontent. Förutom att driva affärer älskar jag att gå till gymmet, spela squash, läsa biografier och simma i medelhavet (som jag har precis utanför fönstret).

Leave a Comment.