Hur du i excel begränsar ett uträknat värde i en cell

Ibland har man en stor tabell med uträkningar och vill begränsa det högsta tillåtna uträknade värdet. Det kan t.ex. vara värdet på breakeven i en tabell med resultat vid olika volymer. Begränsningen görs enkelt genom att använda sig av excels MIN-funktion. MIN-funktionen visar det lägsta värdet av angivna celler eller inmatade värden. T.ex: =MIN(10000;A1:A16) Cellen […]

Läs mer